Zašto FMK?

1. Jedinstven način organizacije i izvođenja nastave

Sistem studiranja na FMK jedini je u Srbiji koji studentima omogućava da na jednom studijskom programu povežu dva različita profesionalna usmerenja, u skladu sa svojim interesovanjima i potrebama (major i minor sistem). Studijski programi se usavršavaju svake godine, te time idu u korak sa aktuelnim promenama tržišta i društva.

2. Kreativnost i timski rad

FMK neprestano podstiče kreativnost studenata, uvažavajući njihovu individualnost, ali istovremeno i razvijajući duh timskog rada u realizaciji fakultetskih obaveza, radova, zadataka i projekata.

3. Posvećenost profesora studentima

Nastavnici i predavači FMK uvek su dostupni studentima, otvoreni za razmenu mišljenja i kolegijalne diskusije. Pored neposrednih konsultacija u prostorijama fakulteta, studenti profesore mogu kontaktirati u svakom trenutku i putem e-maila, Google Meet-a i drugih online platformi.

4. Učenje kroz praksu

Na FMK, svi studenti prolaze kroz program prakse, koji predstavlja integralni deo studija. Tako je, samo u prošloj godini, 550 studenata pohađalo stručnu praksu u preko 400 različitih profesionalnih kompanija, organizacija i medijskih kuća. FMK nudi i program karijernog savetovanja, pa mnogi naši studenti nakon obavljene prakse dobijaju mogućnost zaposlenja u kompanijama u kojima su bili na praksi.

5. Školarina u devet rata

Studenti FMK svoju školarinu plaćaju u devet mesečnih rata, što znatno olakšava studiranje. Školarina obuhvata sve osnovne i dodatne nastavne sadržaje, prateće materijale za učenje i rad, pristup online platformi elektronskog sistema učenja, prijave i polaganje ispita. Takođe, svake školske godine FMK stipendira svoje najbolje studente.

6. Renomirani gostujući predavači

Pored redovne nastave, na FMK se održavaju i ciklusi otvorenih predavanja i interaktivnih radionica, koje drže renomirani gostujući predavači iz zemlje i inostranstva. FMK tada otvara vrata za studente svih fakulteta i sve zainteresovane za najnovije trendove u savremenoj nauci, teoriji i praksi, pozivajući ih da uđu u zajedničke debate, diskusije i dijaloge.

7. Uspešni alumni

Već više od deset godina FMK gradi mrežu saradnje sa uspešnim profesionalcima, od kojih su mnogi studirali na našem fakultetu. Oni su danas priznati stručnjaci u oblasti medija, komunikacija i novih tehnologija, kao i ostvareni umetnici, psiholozi, socijalni radnici i naučnici koji su svoje usavršavanje nastavili u vodećim institucijama u zemlji i inostranstvu.

8. Podrška zaposlenim studentima

Uz pomoć savremenih informacionih sistema, studenti koji su zaposleni i ne mogu da prisustvuju nastavi imaju mogućnost da redovno prate i pohađaju predavanja na FMK kroz korišćenje multimedijalnih nastavnih sadržaja, redovne konsultacije sa profesorima i predavačima putem e-maila ili Google Meet-a, literaturu u elektronskom obliku, online prijavu ispita i repetitorijume za praktičnu nastavu.

9. Prelazak na studije FMK je brz i jednostavan

Ukoliko ste već student druge visokoškolske ustanove a svoje studije želite da nastavite na FMK, procedura prelaska je brza, efikasna i završava se u najkraćem mogućem roku. Studije na FMK možete nastaviti bez ponovnog polaganja prijemnog ispita, jednostavnim transferom ESPB bodova sa drugog akreditovanog državnog ili privatnog fakulteta.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.